Versoepelde maatregelen Corona bij Artemis

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal hebben meegekregen vindt er landelijk enige versoepeling plaats van de coronamaatregelen. Zo ook in de verloskunde. Hier zijn wij heel blij mee. Wel staan we voor moeilijke keuzes. We willen de kans op besmetting van zwangeren, hun partners en de zorgverleners zelf zo klein mogelijk houden. Daarnaast begrijpen we  jullie wens om de belangrijke momenten in de zwangerschap met je partner te kunnen delen. Daar willen we graag zo veel mogelijk aan tegemoet komen. Daarom zijn de regels voor het meekomen van de partner versoepeld voor zo ver als dat op dit moment mogelijk is. We hopen dat we op deze manier zo veilig mogelijk jullie partner kunnen laten delen in de belangrijkste momenten van jullie zwangerschap.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Alvast bedankt voor je begrip en medewerking. Zie onderstaande maatregelen die Artemis nu zal hanteren:Algemene adviezen

Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Wel is duidelijk dat dit virus zich sneller verspreidt en meer mensen er ziek van worden. Voor zwangeren gelden dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. 

Houd de algemene hygiënemaatregelen strikt in acht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen of beperken: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Houd minstens 1,5 meter afstand van andere mensen, ook in de praktijk en in de wachtkamer 
Was je handen regelmatig, ook als je binnenkomt in de praktijk
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik weggooit 
Schud geen handen 

Wij willen je vragen om NIET naar de praktijk te komen en telefonisch contact met ons op te nemen als je klachten hebt die passen bij het virus:

Koorts (> 38 graden)
(Milde) verkoudheidsklachten, hoesten, niezen, keelpijn, loopneus

Zwangerschapscontroles bij Artemis

De verloskundigenpraktijken hebben met elkaar afgesproken dat het aantal zwangerschapscontroles weer wat uitgebreid wordt. We willen het aantal contactmomenten blijven beperken aangezien het coronavirus nog niet verdwenen is. Een deel van de controles blijft daarom telefonisch. Zo verkleinen we de kans dat jullie, en ook wij, ziek worden. 
Bij sommige controles mag de partner weer meekomen, zie daarvoor onderstaand schema. Kinderen mogen helaas niet meekomen. Voorlopig blijven alle afspraken op de praktijk in Delfzijl, dus niet in Appingedam of Loppersum. 
We houden ons zoveel mogelijk aan de anderhalve meter afstand en zullen onze spullen steeds desinfecteren. 

Controleschema
De afspraken die al staan ingepland, blijven volgens afgesproken manier. Heb je vragen hierover, mail dan de assistente. Bij het inplannen van nieuwe controles hanteren we het volgende schema:

- 8 weken telefonische intake
- 8 weken vroege echo - met partner
- 11 weken telefonisch gesprek over prenatale testen (NIPT, combinatietest en 20 wekenecho)
- 11 weken termijnecho, bloedonderzoek en bloeddruk - met partner
- 16 weken controle
- 20 weken echo bij echocentrum - met partner
- 23 weken controle (deze afspraak was eerst telefonisch)
- 27 weken controle en eventueel bloedonderzoek
- 31 weken telefonisch bevallingsgesprek
- 31 weken controle en groeiecho op de praktijk – met partner 
- 34 weken controle
- 36 weken controle
- 37 weken controle op indicatie 
- 38 weken controle
- 39 weken controle
- 40 weken controle
- 41 weken controle

We kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarin het toch wenselijk is om je partner mee te nemen buiten dit schema om. Dit is in overleg mogelijk. 

Zwangerschapscontroles in het ziekenhuis
Het UMCG, Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis staan voor veilige zorg, zeker nu. Dit betekent onder andere dat de controles telefonisch plaatsvinden als dat kan, de anderhalve meter zoveel mogelijk waarborgen en voorafgaand aan het bezoek aan het ziekenhuis én nogmaals bij de ingang van het ziekenhuis controleren of mensen klachten hebben. 
We willen het verspreidingsrisico zoveel mogelijk beperken. Het mag niet té druk worden in het ziekenhuis. Het aantal stoelen in wachtkamers is aangepast, waardoor de anderhalve meter zo veel mogelijk wordt gegarandeerd. Ziekenhuizen vragen patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen bij de controles. Dit geldt helaas ook voor zwangeren. Tijdens de controle kun je gebruik maken van je telefoon zodat je partner of iemand anders via (video)bellen toch het bezoek mee kan maken. Hierbij mag de zorgverlener niet in beeld komen. Ook kan de zorgverlener een samenvatting van het gesprek op je telefoon opnemen. 
Natuurlijk begrijpen we dat er situaties zijn waarbij het noodzakelijk kan zijn dat je wel iemand meeneemt. In dat geval kun je je partner meenemen.

Echo’s bij Artemis en in een echocentrum
Voor de echo’s bij Artemis geldt dat er een partner mag meekomen bij de vroege echo, termijnecho en groeiecho. Bij het echocentrum is het mogelijk om je partner mee te nemen bij de combinatietest en bij de 20-weken-echo (SEO). Voor de andere echo’s geldt: kom zoveel mogelijk alleen, zodat de veiligheid ook hier gewaarborgd blijft. 

Bevalling
In de regio Groningen hebben we met elkaar afgesproken dat er bij de bevalling, naast je partner, 1 persoon extra aanwezig mag zijn als dat gewenst is. Dat geldt voor de thuisbevalling maar ook voor de poliklinische bevalling en als je bevalt met een medische indicatie bij de gynaecoloog (klinische bevalling). Tijdens, met name, de klinische bevalling kunnen zich situaties voordoen waarbij de anderhalve meter regel in de knel komt. Wij vragen dan om begrip voor het feit dat mogelijk één begeleider minder wordt toegestaan.

Kraamtijd
In de kraamweek mogen er, naast de gezinsleden, drie andere personen tegelijk in je huis aanwezig zijn. De kraamverzorgende is daar één van; ook een eventuele stagiaire, de verloskundige die op kraamvisite komt en de screener van de GGD tellen hierin mee. 

De verloskundige zal in ieder geval één keer langs komen en op indicatie vaker. De rest van de contacten verlopen telefonisch.
 
Op de kraamafdeling in het ziekenhuis mag per dag 1 bezoeker komen. De partner geldt als bezoeker.

De nacontrole zes weken na de bevalling zal telefonisch plaatsvinden en alleen op indicatie fysiek op de praktijk.
Groeten,
verloskundigen team Artemis

 

 

Over ons

We verlenen zorg:

In de gemeente Appingedam, de gemeente Delfzijl en de aangrenzende gemeenten. Als je poliklinisch in Scheemda of Groningen wilt bevallen, ongeacht je woonplaats. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig, je kunt je rechtstreeks bij ons aanmelden.

Contact

Verloskundigenpraktijk Artemis

 • Burgemeester Buiskoolplein 43,
  9934 PA Delfzijl

  Stadshaven 23,
  9902 DA Appingedam
 • Telefoon 0596 615 994
  Spoednummer 06 307 228 36
  E-mail info@artemis-verloskunde.nl

KNOV

Kwaliteitsregister Verloskundigen

logo keurmerk knovDe verloskundigen van praktijk Artemis staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Dit betekent dat we regelmatig bijscholingen volgen. Via de KNOV zijn de betalingsvoorwaarden, de klachtencommissie en het privacyreglement geregeld.